Stofbeoordeling van beroepsrisico s

In een kantoor waar stof, vloeistoffen, gassen of zelfs ontvlambare dampen praten, en er zijn geen aangewezen gebieden die mogelijk explosief kunnen zijn, moet onverwijld een uitgebreid document met de naam een explosierisicobeoordeling worden opgesteld.Houd er rekening mee dat de werkgever verplicht is explosiegevaarzones aan te wijzen.

In de mate van de paragraaf § 37. 1. Regeling van de Minister van Geestelijke Zaken en Zorg van 7 juni 2010 in wezen de brandbeveiliging van gebouwen, andere bouwwerken en -terreinen (Pb 10.109.719, ook in gebouwen alsook in gebouwen In omringende gebieden waar ontvlambare materialen worden geproduceerd, opgeslagen, opgeslagen of waar mengsels kunnen worden gebruikt die een explosie kunnen veroorzaken, wordt een explosierisicobeoordeling opgesteld.In de huidige beoordeling is het absoluut noodzakelijk om de ruimten aan te geven die explosiegevaarlijk zijn. Op plaatsen en buitenruimten moeten geschikte explosiezones worden aangewezen. Grafische documentatie met classificatie en factoren die een explosie kunnen veroorzaken, moeten worden ontwikkeld.

De beoordeling van het explosiegevaar moet worden ontworpen in overeenstemming met de toepasselijke Europese normen, waaronder onder andere:• PN-EN 1127-1: 2011 "Explosieve atmosferen. Voorkomen van explosie en verdediging tegen explosie.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Explosieve atmosferen - Classificatie van de ruimte - Gas explosieve atmosferen.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Explosieve atmosferen.Classificatie van de ruimte. Atmosferen die ontvlambaar stof bevatten,• Technische norm ST-IIG-0401: 2010 "Gasnetwerken. Classificatie en toepassing van explosieve zones.• PN-EN 6079-10-14 "Explosieve atmosferen - Ontwerpen, selecteren en monteren van elektrische installaties"• PN-EN 60079-20-1 "Explosieve atmosferen - Materiaaleigenschappen met betrekking tot de classificatie van alcohol en dampen - Methoden voor vragen en informatie in tabelvorm"• PN-EN 50272-3: 2007 "Vereisten voor de veiligheid en het beheer van secundaire batterijen..