Planeet aarde 6

De atmosfeer, d.w.z. de gascoating rond de planeet Aarde, kan aantrekkelijk zijn voor niet-explosief of explosief. Het wordt als niet-explosief beschouwd als het geen explosieve factoren organiseert, waardoor het alle standaardproducten kan gebruiken.

Omgekeerd explosief, wanneer ze elementen presenteren in situaties van gas of stof die mogelijk explosief zouden kunnen zijn. De explosieve atmosfeer wordt ook wel het gevaarlijke gebied genoemd.Bepaling van explosiegevaarlijke zones wordt uitgevoerd op basis van de classificatie op basis van waarschijnlijkheid en het moment van optreden van een explosieve atmosfeer. We kunnen praten over ontvlambare gassen, nevels en ontvlambare dampen, of over ontvlambare vloeistoffen.

Stapels gassen, nevels en dampen van brandbare vloeistoffen geven in drie zones:- zone 0 - het lijkt een ruimte te zijn waarin een explosieve atmosfeer met ontvlambare stoffen in de vorm van gassen, nevels en dampen continu of gedurende lange perioden aanwezig is;- zone 1 - waarin deze ontvlambare basen zich slechts af en toe tijdens normaal bedrijf bevinden,- zone 2 - waarin zich tijdens normale werking geen explosieve atmosfeer voordoet, en zoals deze zich voordoet - deze houdt korte tijd stand.

https://alpha-t.eu/nl/

Brandbare vloeistoffen isoleren daarentegen vliegtuigen zoals:- zone 20 - waarin de explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk van brandbaar stof constant gedurende lange periodes begeert,- zone 21 - waarin tijdens normaal bedrijf af en toe een wolk brandbaar stof kan voorkomen,- zone 22 - waarin de wolk van ontvlambare fijne steenkool niet staat tijdens correct bedrijf, terwijl als deze optreedt - deze slechts voor een korte periode wordt betaald.

De aanwezigheid van explosiegevaarlijke zones vereist speciale naleving van de principes van gezondheid en veiligheid op het werk.