Kassa service spel

Kankusta DuoKankusta Duo. Goede en goedkope maatstaf voor afvallen

Wanneer we goederen of diensten verkopen aan natuurlijke personen (zij die geen zaken doen, hebben we een kassa of een fiscale drukker nodig. Na de aanschaf is de melding van het fiscale apparaat en de fiscalisatie bijzonder belangrijk. Alle procedures met betrekking tot de kassa moeten binnen twee maanden na aankoop voltooid zijn.

Indiening bij het hoofd van het bevoegde belastingkantoor moet worden gedaan voordat we beginnen met het vastleggen van de omzet op het fiscale bedrag. Wat moet er in zo'n melding worden gevonden? Eerst en vooral moet u schrijven wat een willekeurig aantal kassa's op kantoor zal zijn. Je moet ook de adressen opgeven van plaatsen waar ze worden gedownload.De Regeling van de Minister van Financiën van 29 november 2012 definieert precies de manier waarop de melding van kassa's zou moeten plaatsvinden. Volgens hen moet ten laatste op de dag van verlies van het recht om uit het bezit van een kasregister te komen, meer dan de helft van de kassa's die aan het hoofd van het belastingkantoor zijn gedeclareerd, worden geïnstalleerd. Met de voorkant van de volgende maand moeten de resterende kassa's in het register worden opgenomen.Wanneer we nu gerapporteerde gegevens en kassa's hebben, moeten ze worden geïndiceerd. Het is onmisbaar als we afhankelijk zijn van het gebruik van kassa's en printers voor economisch werk.

Waarop wordt de fiscaliteit van de kassa gerekend? Over de toewijzing van de fiscale module (Taxpayer Tax Identification Number aan de fiscale kassa. Laten we zeggen dat er een eenmalige activiteit is die heeft bestaan, geleefd en geduurd. Het is vooral belangrijk dat de fiscalisering van de kassa op professionele wijze wordt gebouwd door een getrainde technicus. In het succes van de fout, zal het verkeerd zijn om de verkeerd uitgevoerde fiscalisatie ongedaan te maken, u zult een nieuwe kassa moeten kopen, wat een grote uitgave betekent. Dankzij de fiscalisation van de kassa, zal het mogelijk zijn om het in fiscale modus te produceren. Vanaf nu zullen er in het brein van de kassa dagelijkse rapporten worden geschreven met informatie over het probleem van de dagelijkse verkoop.Nadat u de kassa hebt gecalcialiseerd, moet u deze binnen zeven dagen indienen bij het hoofd van het betreffende belastingkantoor. Dit zal resulteren in het nemen van een registratienummer.