Kassa aclas cobra

Elke ondernemer in onze naam registreert elke dag fiscale kassa's met nieuwe problemen die deze gerechten kunnen genereren. Zoals alle elektronische apparatuur, zijn kassa's niet onafhankelijk van defecten en soms verwennen ze. Niet alle ondernemers weten dat in een bepaald element waarin het register moet worden gemaakt met behulp van een kassa, het een nieuw apparaat moet zijn - momenteel in het geval van een ideale fout.

biostenix sensi oil

Het ontbreken van een back-up-kassa tijdens het verkopen van goederen of diensten kan leiden tot het opleggen van boetes door het belastingkantoor, omdat dit voorkomt dat de verkooprecords worden verbroken wanneer het hoofdapparaat uitvalt. Bij de kassa opgeslagen documenten moeten een fiscaal kasregister-serviceboek bevatten. In dit document worden niet alleen alle reparaties van het apparaat ingevoerd, maar ook zijn er gegevens over de fiscaliteit van de kassa of gedachtenwisselingen. Het serviceboek bevat ook het unieke nummer dat door de belastingdienst aan de kassier is verstrekt, de naam van het bedrijf en het adres van het pand waar het bedrag wordt behandeld. Al deze gegevens zijn nodig voor het succes van treasury-controle. Alle nieuwe dingen in de gedachten van de schatkist, naast de verandering, zijn de taken van een gespecialiseerde dienst, waarmee elke ondernemer die een kasregister gebruikt een contract moet ondertekenen. Wat is ver weg? Informeer het belastingkantoor over eventuele wijzigingen in de service van de kassier. Verkoop van fiscale bedragen moet op een doorlopend type worden uitgevoerd, want als het geheugen van het kasregister vol is, moet de mening worden gewisseld voor het tweede, terwijl het geheugen moet worden gelezen. Het lezen van het kasregistergeheugen zal waarschijnlijk - evenals de wijziging ervan - plaatsvinden, maar alleen door een geautoriseerde entiteit. Bovendien moet aan dit artikel worden voldaan in aanwezigheid van een medewerker van het belastingkantoor. Vanaf het moment dat de fiscale kassa wordt gelezen, wordt een passend protocol opgesteld, waarvan één kopie naar het belastingkantoor gaat en aan de ondernemer wordt overgelaten. Het vereist dat hetzelfde protocol wordt bijgehouden met daaropvolgende documenten in verband met de kassa - het defect ervan kan een boete opleveren voor het kantoor.