Fiscale novitus nano

Wij belastingbetalers, met de kassa, ontmoeten elkaar overigens vrijwel overal. Of ze nu in taxi's aanwezig zijn, of aanwezig zijn in voedselopslagplaatsen, of aanwezig zijn in bioscopen, in echte hypermarkten of eenmaal in omgevingen met verschillende, kleinere diensten. Natuurlijk kunt u eindeloze waarden uitwisselen. Laten we ook zeggen dat als we een artikel kopen op het internet, we bij het ontvangen van het pakket - naast het product zelf - ook een ontvangstbewijs moeten ontvangen.

Zo gebonden aan het feit dat belastingplichtigen die de omzet in het geval van natuurlijke personen (als ze niet bezighouden met economische activiteiten, evenals een flat-rate boeren te maken - volgens de wet - een verplichting om nauwgezette verslagen handelskanalen verwezen met behulp van kassa's. De praktijk leert echter dat het anders is onder de aanwezigen.

Wat doen we altijd graag als ondernemer als de kassa niet meer werkt als hij boos wordt? Ook dan, bovendien, op zijn minst voldoende tijd ... Of hebben we een kans om niet gedwongen te worden om - om populaire redenen - omzet te verliezen?

https://b-rainact.eu Brain ActivesBrain Actives - Een stevige boost van energie om de concentratie te verbeteren!

Met de service komt er niets nieuws als een reserve-kassa. In de vorm, wanneer de kassa is beschadigd, kan de belastingbetaler vervolgens uit de diensten van het reservefonds worden gehaald. Natuurlijk, als hij er een heeft. Ongetwijfeld hebben ondernemers vanuit het juiste oogpunt niet zo'n plicht om wat meer overtollige kasregisters te hebben. Ze zijn echter vooral goed in grote en belangrijke supermarkten. In uitzonderlijke gevallen - wat zeker de verslechtering is van de belangrijkste bank - wil hij blijven verkopen, kan blijken dat de enige redelijke oplossing is om de reserve-kassa te gebruiken. Overigens: je kunt er natuurlijk over lezen in de kunst. 111 par. 3 van de wet op de btw.

Het falen van de kassa is zonder enige twijfel niet prettig. Het is goed dat we de situatie kunnen redden door een reserve-kassa te gebruiken. Bedenk echter dat op het moment dat de belastingplichtige overgaat van opname naar de kassa, hij dit onmiddellijk aan de bevoegde belastingdienst moet melden. De kennisgeving moet bijlagen bevatten zoals: kennis van apparatuurstoringen en meer informatie over het vervangen van defecte reserve-apparatuur. Ten slotte is het ook belangrijk dat de kassa van de reserve zich bevindt waar de verkoop plaatsvindt.